Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu 
2015-05-04 11:16:25 programajánló

Dávod Önkormányzat

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény 20/A §. alapján

pályázatot hirdet

a

Dávodi Forrás Óvoda

óvodavezetö (magasabb vezetö)

beosztás ellátására

 

 

A közalkalmazotti jogviszony idötartama:

határozatlan és teljes munkaidöre szóló

 

A vezetöi megbízás idötartama:

2015. augusztus 1-töl 2020. július 31-ig szól

 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun Megye, 6524 Dávod, József A. u. 15.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetöi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetöi irányítása, az intézmény színvonalas, szakszerü és törvényes müködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény müködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. évi törvény rendelkezései az irányadók.

 

Megbízás feltételei:

-          óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsöfokú végzettség és szakképzettség,

-          legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

-          pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetöi szakképzettség,

-          magyar állampolgárság, büntetlen elöélet, cselekvöképesség

-          a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idöre, teljes munkaidöre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejüleg pedagógus munkakörbe történö, határozatlan idöre, teljes munkaidöre szóló alkalmazás

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetöi program, szakmai helyzetelemzésre épülö fejlesztési elképzelések,

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-          iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,

-          nyilatkozat arra, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; a pályázata nyílt vagy zárt ülésen történö tárgyalását kéri; vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz

 

A munkakör betölthetöségének idöpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthetö be

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. június 3.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szücsné István Ilona jegyzö nyújt, a 06-79-481-088-as telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

-          postai úton, a pályázatnak Dávod Község Polgármesteri Hivatala címére történö megküldésével (6524 Dávod, Dózsa u. 61.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplö azonosító számot:1432/2015., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezetö

-          A pályázatokat 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2015. július 20.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

szolgálati lakást biztosítani nem tudunk

 

A pályázati kiírás további közzététele:

      -    KÖZIGÁLLÁS publikálás idöpontja: 2015. május 4.

      -    Oktatási és Kulturális Közlöny 9. szám     

-       Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdetötáblája

05-21 13:08 MOBIL KORMÁNYABLAK

03-12 09:45 Óvodai beiratkozás 2019.

03-08 08:54 A 2019. évre vonatkozó ürítési tájékoztató

02-13 09:48 Határozat a Képviselőtetület megválasztandó tagjainak számáról

12-06 08:59 Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről

11-30 10:57 Közmeghallgatás 2018.

11-07 10:16 Bursa határidő változás

10-12 09:27 Szociális célú tüzifa támogatás

09-11 15:00 Közlemény

08-14 15:02 Tájékoztató a téli rezsicsökkentésről

07-04 09:35 Dávodi Napok 2018

05-23 14:38 MOBIL KORMÁNYABLAK

03-23 11:39 Tájékoztató a 2018. évi országgyűlési választásokról

12-01 12:07 Roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása

12-01 08:41 TÁJÉKOZTATÁS

03-14 09:47 Színházi előadás a Művelődési Házban

03-08 12:02 Közlemény a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásáról

03-08 08:55 Fogászati alapellátás

12-06 09:32 A Fókusz Takarék tájékoztatója

11-30 11:08 Adventi Gyertyagyújtás

11-30 10:48 Bursa tájékoztatás a 2019. évi fordulóról

10-31 09:56 HIRDETMÉNY

10-05 09:20 Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019

08-24 12:23 Dózsa György utca útépítési munkából adódó útlezárás

07-17 09:24 Evangéliumi Gyermekhét

06-29 08:38 Tájékoztatás

05-18 12:26 Pályázat DÁVOD GONDOZÁSI KÖZPONT intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére

01-03 15:11 Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről

12-01 09:11 Adventi Gyertyagyújtás

© Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu