Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu 
2013-01-10 14:34:19 programajánló

Tisztelt Lakosság!

Az önkormányzat — a szociális célú tûzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítõ támogatással együtt rendelkezésre álló keret mértékéig — a rászorulóknak természetbeni szociális tûzifa támogatást biztosít.

Természetbeni szociális tûzifa támogatásra jogosult az a személy, aki 
     a) akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, illetve egyedül élõ, vagy gyermekét egyedül nevelõ esetén pedig havi jövedelme az öregségi nyugdíj 200 %-át nem haladja meg.
     b) lakása fával fûthetõ és rendelkezik fatüzelésre alkalmas fûtõberendezéssel, és
     c) a háztartásban élõ személyek egyikének sincs birtokában 2 m3-nél több tûzifa.

Háztartásonként csak egy személy igényelhet támogatást, támogatásként legalább 1 m3, de legfeljebb 3 m3 tûzifa adható.

A tûzifa kiszállításáról — a szociális célú tûzifa támogatás megállapítását követõ három napon belül — az önkormányzat gondoskodik, annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni.

A támogatás megállapításakor — a rendelkezésre álló keretet figyelembe véve — elõnyben kell részesíteni azt a jogosultat, aki
     a) krónikus betegségben szenved, illetve tartós beteg 
     b) háztartásában több gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket tart el,
     c) aktív korúak ellátására,
     d) idõskorúak ellátására, vagy
     e) lakásfenntartási támogatásra
is jogosult.

Az önkormányzat a fûtési idényre vonatkozó keretet és az igénylés feltételeit, módját közzéteszi.

A támogatás iránti kérelmet január 30-ig lehet benyújtani.

Kérelem                               Tájékoztató                               Helyi rendelet

12-06 09:32 A Fókusz Takarék tájékoztatója

11-30 11:08 Adventi Gyertyagyújtás

11-30 10:48 Bursa tájékoztatás a 2019. évi fordulóról

10-31 09:56 HIRDETMÉNY

10-05 09:20 Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019

08-24 12:23 Dózsa György utca útépítési munkából adódó útlezárás

07-17 09:24 Evangéliumi Gyermekhét

06-29 08:38 Tájékoztatás

05-18 12:26 Pályázat DÁVOD GONDOZÁSI KÖZPONT intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére

01-03 15:11 Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről

12-01 09:11 Adventi Gyertyagyújtás

11-09 10:05 Meghívó 2017.11.27

09-27 12:14 Európa vidéken - vidék Európában

08-09 14:19 Dávodi Napok 2017

03-24 13:21 Óvodavezetö pályázat

12-06 08:59 Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről

11-30 10:57 Közmeghallgatás 2018.

11-07 10:16 Bursa határidő változás

10-12 09:27 Szociális célú tüzifa támogatás

09-11 15:00 Közlemény

08-14 15:02 Tájékoztató a téli rezsicsökkentésről

07-04 09:35 Dávodi Napok 2018

05-23 14:38 MOBIL KORMÁNYABLAK

03-23 11:39 Tájékoztató a 2018. évi országgyűlési választásokról

12-01 12:07 Roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása

12-01 08:41 TÁJÉKOZTATÁS

10-03 16:16 Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018

08-15 15:30 Hirdetmény

05-10 16:20 Hirdetmény

© Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu