Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu 
2019-08-08 11:29:16 programajánló
2019-08-08 11:25:05 programajánló
2019-07-26 10:37:50 programajánló
2019-07-15 11:57:13 programajánló
2019-03-14 09:47:43 programajánló
2019-03-08 12:02:27 programajánló
2019-03-08 08:55:42 programajánló

Fogászati alapellátás
2018-12-06 09:32:20 programajánló
2018-11-30 11:08:36 programajánló
2018-11-30 10:48:55 programajánló
2018-10-31 09:56:16 programajánló

Dávod Község területén készülő tervekről

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 37.§ és 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Dávod területén készülő tervekre (Településfejlesztési Koncepció készítése, valamint a Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata) vonatkozóan.

Hirdetmény

2018-10-05 09:20:15 programajánló

Dávod Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

2018-08-24 12:23:11 programajánló
Tisztelt Utazó!

Elnézés kérünk az útépítési munkákból adódó kellemetlenségért!

Püspökpusztát és a Fürdőt a térképen jelölt útvonalon tudják megközelíteni!

Lezárás időpontja: 2018.08.27.-e 10-14 óráig!

Megértésüket köszönjük!

2018-07-17 09:24:05 programajánló
2018-06-29 08:38:55 programajánló

 Tájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található, neonikotinoid típusú csávázószerrel kezelt növényzetről

 Tisztelt Méhészek!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szükséghelyzeti engedélyeket adott ki a Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 350 FS, Poncho 600 FS, Ellado,  Nuprid 600 FS Red rovarölő csávázószerekre  repce, kukorica és napraforgó  vetőmag  csávázására és vetésére. A kiadott szükséghelyzeti engedélyek az idei szezonban az említett kultúrák jelentős területi hányadát érintik. 

Az említett készítményekkel történő csávázás a jelenlegi tudományos eredmények ismeretében nem jelent elfogadhatatlan kockázatot a méhek számára, ha a méhcsaládok kedvező egészségügyi állapotban vannak és a kezelt kultúráknál a méhek röpkörzetén belül folyó növényvédelmi tevékenység során a kezelések az engedélyokiratokban foglalt utasítások szigorú betartása szerint valósulnak meg.
Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a vizsgálatok során a méhekre ártalmatlan tulajdonságot sem sikerült igazolni. A neonikotinoidok használatának másfél évtizedes magyarországi tapasztalatai alapján a repce, napraforgó és kukorica csávázása szabályszerű felhasználás esetén nem okozott kimutatható károsodást a méhekre. Sőt, a csávázott kultúrák esetében kisebb a valószínűsége és gyakorisága méhekre kockázatos permetezőszerek használatának.

A fentiek mérlegelésével a méhészek dönthetnek, hogy a csávázószerrel kezelt virágzó állományokban a méhek letelepítésével vagy távoltartásával kívánják folytatni az évi méhészeti tevékenységüket.

                                                           Szűcsné István Ilona
                                                                        Jegyző

2018-05-18 12:26:33 programajánló

Dávod-Dunafalva Szociális Intézményfenntartó Társulás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A . §. alapján

pályázatot hirdet a

 

DÁVOD GONDOZÁSI KÖZPONT

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás betöltésére

 

pályázat

2018-01-03 15:11:10 programajánló

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. január hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez Dávod Község területén.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

A fenyőfák aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

Fenyőfabegyűjtés időpontjai:

 

Dávod:    január 17., 31.

 

                                                   FBH-NP Nonprofit Kft.

2019-05-21 13:08:54 programajánló
2019-03-12 09:45:52 programajánló
2019-03-08 08:54:01 programajánló
2019-02-13 09:48:46 programajánló
2018-12-06 08:59:48 programajánló
2018-11-30 10:57:56 programajánló
2018-11-07 10:16:33 programajánló
2018-10-12 09:27:37 programajánló
2018-09-11 15:00:22 programajánló

Közlemény

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a fogyasztói érdekek védelme és a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése érdekében kiadott FVFO_2018/1057-4 számú határozatában kötelezte a víziközmű-szolgáltatókat a Felhasználói Elégedettség Felmérés végrehajtására.

A Szocio-Gráf Piac- és Közvélemény-kutató Intézet munkáját elősegítve, kérjük, szíveskedjenek a személyesen megjelenő kérdezőbiztosok által feltett néhány kérdést megválaszolni. Célunk a lakosság véleményének megismerése!

 

Közreműködésüket köszönjük!

 

2018-08-14 15:02:41 programajánló

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy a Kormány 2018. július 27. napján az 1364/2018. (VII. 27.) határozatában döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről.

A határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Határozatában a Kormány felkérte az önkormányzatokat, hogy összesítsék és továbbítsák a Belügyminisztérium felé az igénybejelentését azon háztartásoknak, akik a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesültek, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek.

A határozat szerint a támogatás feltételei:
1.) Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
2.) Az igénybejelentés feltétele a bejelentő részéről annak tudomásul vétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.
3.) A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.
4.) Az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15.

E határidő jogvesztő

 

A kizárólag elektromos fűtéssel rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentő adatlap elérhető a www.davod.hu honlapon, vagy a Dávod Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (6524 Dávod, Dózsa Gy. u. 61.) Az igénybejelentő lapokat személyesen, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére kell eljuttatni, legkésőbb 2018. október 15. napjáig.

 

Letölthető nyomtatványok:

Igénybejelentő nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

2018-07-04 09:35:03 programajánló
2018-05-23 14:38:54 programajánló
2018-03-23 11:39:11 programajánló

A Magyar Köztársaság Elnöke a 2/2018. (I. 11.) KE határozatával

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása időpontját 2018. április 8. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

A 2018. évi országgyűlési választás a választási eljárásról szóló törvény alapján egyfordulós 199 parlamenti képviselő (106 országgyűlési egyéni választókerületi képviselő és 93 országgyűlési képviselő országos listáról) kerülhet be a választás eredményeként a Parlamentbe. Az országgyűlési egyéni választókerületek térképe a www.valasztas.hu honlapon elérhető.

A Helyi Választási Iroda a Dávod Polgármesteri Hivatalban (6524 Dávod, Dózsa Gy. u. 61.) működik. A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a 06 79/481-088 telefonszámon, illetve személyesen a  Hivatal teljes munkaideje alatt.

A Választási Iroda az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a jegyzo.davod@t-online e-mail címen is fogadja.

Tovább

2017-12-01 12:07:40 programajánló

Tisztelt Választópolgárok!

 

Ezúton közzéteszem a Dávod Község Helyi Választási Bizottság 1/2017.(XII.01.) sz. HVB határozatát, melyben 2018. február 25. napjára kitűzésre került a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása.

 

Szűcsné István Ilona HVI vezető

© Dávod Önkormányzat H6524 Dávod Dózsa Gy. u. 61. +36 79 481 088 phdavod@t-online.hu